Bagi memberi keselesaan yang kondusif kepada para pelajar dan warga kerja MRSM JB, pelbagai fasiliti/kemudahan asas disediakan oleh pihak maktab.

Antara kemudahan yang disediakan merangkumi dewan serbaguna, asrama, surau, pusat sumber perpustakaan dan sebagainya.